Kvalitetspolicy

  • Vi levererar produkter och tjänster av hög kvalitet som motsvarar kunders förväntningar, behov och krav.
  • Samtliga åtaganden utförs på ett ändamålsenligt, fackmannamässigt och prisvärt sätt.
  • Kundrelationerna är trevliga, öppna och ärliga samt med målsättning att alltid uppfylla eller överträffa förväntningarna.
  • Kontinuerlig utbildning/fortbildning sker såväl inom företaget som i extern utbildares regi. Detta för att en hög kompetens ska upphållas och förstärkas samt att verksamheten kontinuerligt förbättras, utvecklas och breddas.
  • Vi väljer kvalitetsmedvetna leverantörer och samarbetspartners som ger en god service.
  • Vi utvecklar och förbättrar kvalitetsarbetet ständigt med hjälp av handlingsplaner, preciserade mål och kunders önskemål.