Miljö och kvalitetspolicy

Vi arbetar hela tiden med  vår miljö och kvalitetspolicy för att kunna erbjuda våra beställare en trygg och säker leverans av tjänster.

 • Leverans av produkter och tjänster av hög kvalitet som motsvarar kunders förväntningar, behov och krav.
 • Samtliga åtaganden utförs på ett ändamålsenligt, fackmannamässigt och prisvärt sätt.
 • Vi skall uppfylla relevanta bindande krav genom bland annat ansvarstagande och kunnande inom yrket och branschen.
 • Kundrelationerna är trevliga, öppna och ärliga samt med målsättning att alltid uppfylla eller överträffa förväntningarna.
 • Kontinuerlig utbildning/fortbildning sker såväl inom företaget som i extern utbildares regi. Detta för att en hög kompetens ska upphållas och förstärkas samt att verksamheten kontinuerligt förbättras, utvecklas och breddas.
 • Vi uppfyller eller överträffar de krav som lagstiftning och myndigheter ställer på oss.
 • Kvalitetsmedvetna leverantörer och samarbetspartners som ger en god service.
 • Utveckling och förbättring kring kvalitetsarbetet med hjälp av handlingsplaner, preciserade mål och kunders önskemål.
 • Vi skall med kvalitets- och miljöansvar utforma uppdraget med omsorg och känsla för teknik och funktion.
 • Minskning av miljöbelastning genom optimering av transporter och hantering av det avfall som uppstår i projekten på ett ansvarsfullt sätt.
 • Slutprodukten skall motsvara de avsikter, krav samt förväntningar som uppdragsgivaren ställer på resultatet.
 • Uppdrag som vi åtar oss genomförs och levereras inom de tidsramar som avtalats och pris enligt överenskommelse.
 • Genom information och utbildning försöker vi bidra vi till en ansvarstagande och bevarande syn på miljön hos såväl medarbetare på företaget som hos våra kunder.
 • Vi talar varmt om sådana produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.
 • Genom att minska el-förbrukning kan våra tjänster bidra till en hållbar utveckling med hjälp av energibesparande åtgärder. Vid projektgenomgång skall uppdragsgivaren alltid få information om bra miljöval samt vilka risker som kan finnas i det specifika projektet.
 • Vårt mål är att varje uppdrag skall leda till en nöjd uppdragsgivare som med förtroende återkommer till oss.