Miljöpolicy

  • Vi hushåller medvetet och aktivt med de resurser som vår planet förser oss med.
  • Genom information och utbildning försöker vi bidra vi till en ansvarstagande och bevarande syn på miljön hos såväl medarbetare på företaget som hos våra kunder.
  • Vi talar varmt om sådana produkter och tjänster som minskar belastningen på miljön.
  • Vi uppfyller eller överträffar de krav som lagstiftning och myndigheter ställer på oss.
  • Vi utvecklar och förbättrar miljöarbetet ständigt med hjälp av handlingsplaner och preciserade mål.