Personal

Mattias
Mattias Fahlberg
Ägare av Din Elkontakt i Kungälv AB
Styrelseledamot EIO Göteborg
Allmänbehörig Installatör