ROT-avdrag

Så fungerar det

På arbetskostnader upp till 100 000 kronor per år får du tillbaka 30% i form av en skattereduktion. ROT-avdraget gäller för Reparation, Om- och Tillbyggnad. Avdraget kan utnyttjas av ägare till villa, fritidshus eller bostadsrätt. Skattereduktionen infördes den 8 december 2008 och förändrades 2016. Från och med den 1 juli 2009 ska entreprenören dra av ROT-avdraget direkt på fakturan. Företaget får sedan begära att få det avdragna beloppet från Skatteverket.

Knutet till individen

Skattereduktionen är knuten till den enskilda individen och inte till fastigheten. Det innebär att om det finns två ägare till villan eller bostadsrätten kan avdrag göras för totalt 200 000 kronor och alltså ge en total skattelättnad på 60 000 kronor för hushållet. Tänk på att det är en skattereduktion och att du därför aldrig kan dra av mer än det totala belopp som du betalat i skatt året det utnyttjas. ROT-avdraget är därför preliminärt fram tills att deklarationen är gjord och den slutliga skatten för inkomståret är fastställd.

F-skatt nyckeln till avdrag

För att avdraget ska beviljas måste du anlita ett företag som har F-skattsedel. Eftersom det är arbetskostnaden som är avdragsgill, inte materialkostnaden, ska företaget specificera arbetskostnad och materialkostnad separat. Du ska få meddelande ifrån skatteverket när pengar betalats ut till hantverkare för din räkning. Spara en kopia till deklarationen.

Samverkan med Hushållsnära tjänster (RUT-avdrag)

ROT-avdraget är i praktiken en utvidgning av Hushållsnära tjänster och den maximala avdragsrätten på 50 000 kronor per person inkluderar eventuella köpta tjänster till hemmet som städning eller barnpassning. Energibesparande åtgärder kan ses som reparationer eller underhåll men det gäller inte åtgärder som berättigar till bidrag från annat håll.

 

 

 

 

 

 

 

 

För mer information om ROT-avdraget, besök Skatteverkets hemsida.